Starostové pro občany

Starostové pro občany

Starostové z Vysočiny založili v roce 2012 vlastní hnutí tak, aby mohli kandidovat v krajských volbách. Chceme, aby náš hlas byl lépe slyšet.

Aktuality

V pondělí 8. 4. proběhlo v sídle krajského úřadu pracovní setkání rady kraje se zástupci státních institucí s krajskou působností

Je velmi důležité vzájemně spolupracovat a předávat si informace – pro zajištění chodu a činnosti v Kraji Vysočina, a pro řešení aktuálních témat a problémů.

Pokračování textu →

Po čtyřech letech se na zámek v Nových Syrovicích vrátí stavbaři

Domov v Nových Syrovicích s kapacitou 88 lůžek je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina od roku 2004. Koncem padesátých let minulého století byl prohlášen kulturní památkou, poté začal sloužit k sociálním účelům, nejdříve jako domov pro seniory a od roku 1996 jako ústav sociální péče.

Pokračování textu →

Do krajských voleb jdeme společně

Starostové pro občany podepsali s Občanskými demokraty Dohodu o spolupráci, a rádi by tak navázali na toto volební období. Zkušený tandem doplnila TOP 09.

Pokračování textu →

Kompletní dokončení Rekonstrukce vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě je plánováno na srpen letošního roku

Rekonstrukci hradí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu a počítá s rozšířením původního vjezdu, který bude bezbariérový a s celkovým zastřešením vstupní budovy.

Pokračování textu →

Ve středu 3. 4. navštívili sídlo Kraje Vysočina studenti I. ročníku Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

Absolvovali přednášku o Kraji Vysočina, prohlídku úřadu a zajímavou besedu s panem radním Karlem Janouškem.

Pokračování textu →

S příchodem jara byly dokončeny opravy v Dětském domově Budkov

Provedly se opravy venkovních omítek, fasády a drobné úpravy exteriéru. Nyní již jen zbývá vyklidit staveniště a zatravnit plochu.

Pokračování textu →

V neděli 24. 3. se uskutečnilo v Předíně shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Třebíč

V neděli 24. 3. se uskutečnilo v Předíně shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Třebíč, kterého se zúčastnili rovněž starosta obce Předín pan Zdeněk Skála, starostka SH ČMS paní Monika Němečková, paní senátorka Hana Žáková, paní poslankyně Monika Oborná, pan poslanec Drahoslav Ryba a radní Kraje Vysočina Karel Janoušek.

Pokračování textu →

V sobotu 23. 3. se uskutečnilo v Olešné shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod, kterého se zúčastnili rovněž pan senátor Jan Tecl a za Kraj Vysočina pan radní Karel Janoušek a pan zastupitel Petr Bárta

Velké poděkování patří dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci při záchraně osob a majetku, a za jejich velký přínos pro naše obce na Vysočině.

Pokračování textu →

Ve středu 20. 3. se v prostorách krajského úřadu uskutečnila Konference „Dřevostavby ve veřejném sektoru“

Konferenci zahájili pánové radní Pavel Hájek a Karel Janoušek. Zaměření bylo především pro starostky a starosty obcí, zazněly zde zkušenosti s veřejnými stavbami v České republice i zahraničí.

Pokračování textu →

V sobotu 16. 3. se uskutečnilo v Pavlově shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Jihlava, a to za účasti předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila a radního kraje pana Karla Janouška

Děkujeme všem dobrovolným hasičům za jejich aktivní a obětavou činnost při záchraně osob a majetku, a také za jejich přínos pro kulturní a společenský život v obcích.

Pokračování textu →