Starostové pro občany

V neděli 19. 5. proběhlo v obci Hornice svěcení pomníku padlých občanů Hornic z 1. a 2. světové války

Tohoto slavnostního pietního aktu se zúčastnili za Kraj Vysočina radní Karel Janoušek, starosta obce Josef Bobu, starostové okolních obcí, a farář Martin Grones.

Děkujeme za uctění padlých a čest jejich památce.