Starostové pro občany

V sobotu 4. 5. proběhly oslavy 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jemnici

Za Kraj Vysočina se zúčastnil pan radní Karel Janoušek.

Děkujeme všem hasičům za jejich pomoc občanům, za kulturní a společenský přínos pro Královské město Jemnice.