Starostové pro občany

Kraj Vysočina ocenil v pondělí 20. 5. ve zrekonstruovaných prostorách Státního zámku Telč dvě trojice v kategoriích kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví

Vítězové získali plaketu ve tvaru jeřabiny a peněžní dar padesát tisíc korun.

Prvenství lidé svými hlasy v kategorii kulturní aktivita udělili divadelnímu představení Dobytí severnímu pólu – benefičnímu vystoupení pro hospic Bárka. Symbolickou jeřabinu převzali zástupci DKO Jihlava. Cenu za nejlepší památkovou péči získal Pavel Gorka za obnovou Židovského domu na třebíčské Blahoslavově ulici.

Téměř tisícovku hlasů za kulturní aktivitu obdržela Varhanní Vysočina s druhým místem a Koncertní ekumenická modlitba na třetí příčce. Za příkladnou památkovou obnovu lidé považují zrestaurování varhan v kostele Sv. Jakuba Staršího v Kněžicích na Třebíčsku a také rekonstrukci ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na třetím místě. Čestné uznání náměstka Romana Fabeše za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2023 putovalo do Jemnice za obnovu hrobky rodu Pallavicini.