Starostové pro občany

V pondělí 27. 5. se v prostorách krajského úřadu konalo Krajské shromáždění Svazu místních samospráv ČR v Kraji Vysočina

V úvodu pozdravili přítomné starosty pan hejtman Vítězslav Schrek, paní náměstkyně Hana Hajnová, a pánové radní Karel Janoušek a Pavel Hájek.

Podporu celé akci a osobní účast přijala paní senátorka Hana Žáková.

Starostové se na svém zasedání zabývali tématy jako větrná energie v kraji, oblast kyberbezpečnosti, digitální technické mapy, společný nákup energií, podpora budování dětských skupin, systém úhrady nákladů pro obce, klimatické změny, veřejná spolupráce pro udržitelné regiony, a představení služeb Svazu místních samospráv ČR.