Starostové pro občany

V úterý 25. 6. se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

V rámci programu složil slib nový člen zastupitelstva pan Bohumír Nikl, který zaujal místo po panu Zdeňku Navrátilovi, který na svůj mandát rezignoval.

Dál byly projednávány majetkoprávní, rozpočtové, školské, kulturní a sociální body. Byly vyhlášeny 4 grantové programy Fondu Vysočiny.