Starostové pro občany

V pátek se radní Kraje Vysočina pan Karel Janoušek zúčastnil otevření nové hasičské zbrojnice při příležitosti 90 let od založení SDH Láz

Srdečné poděkování za pozvání a skvělou organizaci patří panu starostovi obce Martinu Chalupovi a paní starostce SDH Marie Janouškové.

Klobouk dolů před hasiči, kteří si postavili hasičskou zbrojnici svépomocí, za krásnou oslavu a perfektně připravenou akci.