Starostové pro občany

Ve středu 13. 6. navštívil radní Kraje Vysočina pan Karel Janoušek příspěvkovou organizaci Střední školu řemesel a služeb v Moravských Budějovicích

S ředitelem školy panem Tomášem Dolejským probrali přípravu studie pro nástavbu domova mládeže, kde mají vzniknout nové učebny.

Zároveň se počítá s výtahy a propojením obou budov pro bezbariérový přístup. Tématem jednání byla také připravenost školy pro velkou rekonstrukci odborného výcviku na ulici Chelčického, která proběhne v letech 2026 – 2027.