Starostové pro občany

Kraj Vysočina získal letos 3 ceny odborné poroty v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina

Společně s městem Kamenice nad Lipou kraj realizoval výstavbu nové okružní křižovatky ulic Vackova, Pelhřimovská, Komenského, Pod Vodojemem a Hviezdoslavova.

Porota ocenila bezpečně definovaný dopravní prostor kruhového objezdu a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města. Společný projekt získal jeden z hlavních titulů Stavba roku Kraje Vysočina 2023. Čestné uznání poroty dále obdržely krajské projekty – obnova fasád domů Muzea Vysočiny Jihlava, které jsou jednou z dominant Masarykova náměstí, a sportovní hala, nově využívaná nejen VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, ale i veřejností.

Do prestižní soutěže, vypsané pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a podpořené společnostmi Leube Beton a Českomoravský štěrk (Heidelberg Materials), bylo přihlášeno 19 novostaveb a rekonstrukcí.

Během slavnostního galavečera 22. ročníku soutěže, který se konal v pondělí 10. června 2024 v novoměstském kulturním domě, bylo uděleno celkem 5 odborných titulů Stavba roku Kraje Vysočina 2023, 6 odborných Čestných uznání, jedna Cena veřejnosti a 4 individuální ocenění vypisovatelů a partnerů soutěže – Cena hejtmana, Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu.

Titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

·       Družstevní ulice a okružní křižovatka Kamenice nad Lipou 

za bezpečně vydefinovaný dopravní prostor nově vybudované okružní křižovatky a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města.

·       Dostavba biatlonového areálu – Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě

za citlivé doplnění stávajících tribun, které v sobě integruje adekvátní zázemí pro sportovce a návštěvníky.

·       Multifunkční objekt Bohuslavice 

za monumentální a přesto jednoduchou dřevěnou konstrukci z mohutných kmenů, které napomohly vytvořit efekt chrámového prostoru.

·       Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

za rozsáhlou stavební obnovu areálu zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO včetně restaurování interiérů a mobiliárních předmětů.

·       Penzion Just Jimramov 

za inspirativní konverzi památkově chráněného městského domu s využitím původních i moderních materiálů ve vzájemném souladu. 

Čestné uznání 

·       MVN Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem, Těchobuz

za kvalitní návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření v krajině.

·       Sportovní hala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

za aplikaci dřevěných vazníků a řešení provozu s akcentem na aktivity školy a potřeby veřejnosti. 

·       Mateřská škola Podhrad v Humpolci 

za architektonicko-dispoziční řešení a citlivé osazení v městském parku.

·       Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště 

za unikátní komplex pro profesní přípravu bezpečnostních složek.

·       Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

za znovuvytvoření společenského prostoru pro setkávání občanů při zachování původního genia loci. 

·       Obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58 Muzea Vysočiny Jihlava

za příkladnou renovaci průčelí dvou měšťanských domů do vzhledu poloviny 19. století. 

Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2023

·       Multifunkční objekt Bohuslavice
na základě sms hlasování 

Cena hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka

·       Komunitní centrum Kamenice nad Lipou

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví (Cena SPS)

·       Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Cena ČKAIT)

·       Multifunkční objekt Bohuslavice 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu (Cena MPO)

·       Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště 

Profily soutěžních staveb jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.stavbavysociny.cz/stavba-roku.