Starostové pro občany

Zástupci Kraje Vysočina ve středu 10. 4. přivítali v sídle krajského úřadu prezidenta Hospodářské komory České republiky pana Zdeňka Zajíčka

Diskuze s ním za účasti regionálních předsedů ukázala, kolik důležitých témat podnikatele s krajskou samosprávou spojuje.

Pan prezident seznámil vedení kraje s prioritami, které komora považuje za zásadní pro udržení a postupné posilování konkurenceschopnosti České republiky, např. jaderná energetika, budování dopravní infrastruktury, profesní vzdělávání pro trh práce, digitalizace veřejné správy, zamezení dalšímu růstu byrokracie v povolovacích a správních procesech a další.

Kraj Vysočina je připraven dále aktivně spolupracovat s hospodářskou komorou a společné práce si váží.