Starostové pro občany

V pondělí 8. 4. proběhlo v sídle krajského úřadu pracovní setkání rady kraje se zástupci státních institucí s krajskou působností

Je velmi důležité vzájemně spolupracovat a předávat si informace – pro zajištění chodu a činnosti v Kraji Vysočina, a pro řešení aktuálních témat a problémů.