Starostové pro občany

S příchodem jara byly dokončeny opravy v Dětském domově Budkov

Provedly se opravy venkovních omítek, fasády a drobné úpravy exteriéru. Nyní již jen zbývá vyklidit staveniště a zatravnit plochu.

Věříme, že dětem se bude v opravené budově nyní lépe a pohodlněji bydlet.

Rekonstrukce objektu byla plně financována z rozpočtu Kraje Vysočina.