Starostové pro občany

Po čtyřech letech se na zámek v Nových Syrovicích vrátí stavbaři

Domov v Nových Syrovicích s kapacitou 88 lůžek je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina od roku 2004. Koncem padesátých let minulého století byl prohlášen kulturní památkou, poté začal sloužit k sociálním účelům, nejdříve jako domov pro seniory a od roku 1996 jako ústav sociální péče.

„Rekonstrukce bude zahrnovat drenáž se zaústěním do jezírka v parku, doplnění sklepního odvětrávání a sanační omítky ve vnitřních prostorách přízemí,“ nastínil rozsah oprav radní pro oblast majetku Karel Janoušek. Součástí prací bude také doplnění chybějících částí zámecké zdi. Předpokládaná hodnota zakázky činí 9,8 milionů korun. Práce potrvají přibližně rok. Stavební ruch se obyvatel domova nedotkne, práce v přízemí budou probíhat v etapách za provozu.

„Klíčové je především odstranění vlhkosti zdiva s ohledem na dlouhodobý výskyt spodní vody a kolísání hladiny v prostoru suterénu. Počítáme také s opravou fasád, střechy včetně vikýřů, výměnou některých oken, podlahy v prádelně a doplnění chybějícího oplocení v parku. Na některých místech opravíme zeď, jinde přibude plaňkový plot,“ vyjmenoval Karel Janoušek. Veškeré práce budou prováděny pod dohledem památkářů.

Poslední velká rekonstrukce za desítky milionů korun se uskutečnila v letech 2016 až 2018 a 2018 až 2020. Zámek tehdy získal novou střechu, fasádu, krovy, okna, dveře, výtahy a pořízeno bylo také nové vybavení.