Starostové pro občany

V sobotu 23. 3. se uskutečnilo v Olešné shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod, kterého se zúčastnili rovněž pan senátor Jan Tecl a za Kraj Vysočina pan radní Karel Janoušek a pan zastupitel Petr Bárta

Velké poděkování patří dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci při záchraně osob a majetku, a za jejich velký přínos pro naše obce na Vysočině.