Starostové pro občany

V pondělí 4. 3. se uskutečnilo setkání rady kraje a vedení úřadu s poslanci a senátory za Kraj Vysočina

Tématy k diskusi byla zejména nově připravovaná legislativa a její dopady, dále dostavba dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany, možnosti alternativních zdrojů energie, připravované rekonstrukce silnic a budov v majetku kraje, probíhající aktivity v sociální oblasti.