Starostové pro občany

V neděli 24. 3. se uskutečnilo v Předíně shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Třebíč

V neděli 24. 3. se uskutečnilo v Předíně shromáždění Sboru dobrovolných hasičů okresu Třebíč, kterého se zúčastnili rovněž starosta obce Předín pan Zdeněk Skála, starostka SH ČMS paní Monika Němečková, paní senátorka Hana Žáková, paní poslankyně Monika Oborná, pan poslanec Drahoslav Ryba a radní Kraje Vysočina Karel Janoušek.

Velké poděkování patří dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci při záchraně osob a majetku, a za jejich velký přínos pro naše obce na Vysočině.