Starostové pro občany

V pondělí 26. 2. 2024 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo tradiční setkání rady kraje a grémia ředitele se starostkami a starosty pověřených obecních úřadů II. a III. stupně

Diskutovala se důležitá témata z oblasti ekonomiky, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, školství, majetku, kultury, informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a územního plánování.

Svoji prezentaci také připravili zástupci Ministerstva obrany ve věci dotací pro obce na rekonstrukce válečných hrobů a pietních míst.

Děkujeme všem starostům a starostkám za aktivní diskusi – vašeho názoru a zpětné vazby si vážíme!