Starostové pro občany

Podpora hasičů je pro Kraj Vysočina důležitá

Spolupráce Kraje Vysočina se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) je jednou z priorit. 

Kraj se snaží podpořit činnost a projekty s profesionálními a dobrovolnými hasiči.

V roce 2023 Kraj Vysočina podpořil následující aktivity pro dobrovolné hasiče:

·       3 900 000 Kč na nákup 13 dopravních hasičských automobilů;

·       500 000 Kč na 1 CAS (cisternu);

·       4 400 000 Kč na akceschopnost zásahových jednotek dobrovolných hasičů;

·       12 713 483 Kč na rekonstrukci 5 požárních zbrojnic.

Celkem za rok 2023 činila podpora dobrovolných hasičů od Kraje Vysočina 21 513 483 Kč. Oproti předchozímu roku 2022 došlo k navýšení o 4 908 216 Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byl příspěvek dobrovolných hasičům na akceschopnost navýšen o 1 milion Kč, tedy celkem na 5 400 000 Kč.

Profesionálním hasičům Kraj Vysočina v roce 2023 přispěl 6 000 000 Kč na provoz a 1 000 000 Kč na rozvoj – konkrétně na projektovou přípravu nové hasičské stanice v Jemnici.

Celkem Kraj Vysočina podpořil dobrovolné a profesionální hasiče částkou 28 513 483 Kč, cože je o téměř 6 000 000 Kč více jak v roce 2022.

Kraj Vysočina přispívá pravidelně hasičům na vybavení, rozvoj i provoz a tuto svou podporu každoročně navyšuje. Platy profesionálních hasičů nejsou záležitostí kraje, odměňování plně spadá do kompetence jejich zaměstnavatele, potažmo zřizovatele, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky, tedy kraj na to nemá žádný vliv.

Srdečně děkujeme všem hasičkám a hasičům za jejich aktivní práci, za jejich pomoc a vysoké pracovní a osobní nasazení.