Starostové pro občany

V úterý 12. 12. se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2023

Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok 2024. Dále byly vyhlášeny nové grantové programy Fondu Vysočiny, schváleny projekty v oblasti sociální, majetkoprávní, školství a kultury.