Starostové pro občany

Na první adventní neděli se v Dětském domově v Budkově uskutečnil Vánoční jarmark

Tuto tradiční akci a mnoho výrobků připravili pod vedením paní ředitelky Jiřiny Kühnelové zaměstnanci a děti z domova pro veřejnost.

Celou akci doprovázela velmi příjemná adventní atmosféra umocněná krásnými prostorami místního zámku. Za Kraj Vysočina se akce zúčastnil pan radní Karel Janoušek.