Starostové pro občany

Vedení Kraje Vysočina představilo stavební záměr, který řeší generální přestavbu a dostavby dílen na ulici Chelčického pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice a dále modernizaci venkovního sportovního areálu Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

Obě investice chce Kraj Vysočina začít realizovat z vlastních zdrojů v roce 2025. Krajská škola aktuálně využívá pro praktickou výuku 3 pracoviště.

Do budoucna kraj počítá s využitím výhradně modernizovaného objektu na Chelčického ulici pro praktické vyučování a v Tovačovského sadech za účelem zajištění výuky teorie. Dojde tak k opuštění 2 stávajících nemoderních objektů školy, a sice areálu na adrese k Háji a pronajatého objektu na ulici Dobrovského. Náklady na tuto akci, která předpokládá jak částečné demoliční, tak i náročné stavební práce, jsou odhadovány na 247 miliónů korun.

Dalším realizovaným projektem, tentokrát u Gymnázia a Střední odborné školy v Moravských Budějovicích, bude modernizace sportovního areálu. Na místě 3 stávajících hřišť vybuduje kraj v areálu gymnázia víceúčelová sportoviště – hřiště na fotbal, míčové sporty, florbal a basketball, ale i tenis. Odhadované náklady na tuto stavbu jsou 27 miliónů korun.