Starostové pro občany

V úterý 3. 10. 2023 se konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí založení stanice profesionálních hasičů v Polné

.Zároveň složilo slib 39 nových hasičů z celého Kraje Vysočina.

Tato významná událost se konala v krásném prostředí děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné za účasti starosty města pana Jindřicha Skočdopole a krajského ředitele HZS pana Jiřího Němce. Kraj Vysočina zde reprezentovali pánové Miroslav Houška a Karel Janoušek.

Přejeme hodně zdaru všem hasičům při jejich náročné a záslužné práci!