Starostové pro občany

V pátek 27. 10. proběhlo v Národním muzeu v Praze slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky

Generálporučík Vladimír Vlček udělil čestnou medaili jako ocenění osobního přínosu radnímu Kraje Vysočina panu Karlu Janouškovi, starostovi města Jemnice panu Pavlu Nevrklovi a vedoucímu oddělení krizového řízení a bezpečnosti panu Jaroslavu Nulíčkovi.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a děkujeme za jejich práci!