Starostové pro občany

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém dnešním zasedání 12. 9. rozdělilo finanční prostředky ve výši 300 milionů Kč na konkrétní opravy silnic ještě v roce 2023

Kraj Vysočina letos opraví více silnic, než bylo plánováno. Na opravy využije uspořené peníze v rámci vlastních investičních projektů, kde se podařilo díky veřejné zakázce vysoutěžit nižší ceny, než se předpokládalo, ale také ze stavebních projektů, které z objektivních důvodů začaly později nebo budou dotované z evropských fondů.

Z těchto 300 milionů Kč dojde k opravě celkem 25 akcí – konkrétní seznam naleznete na webovém odkaze https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-25-2023-17pr03.pdf. Realizaci všech projektů má na starosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.