Starostové pro občany

Ve čtvrtek 7. 9. se uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí založení stanice profesionálních hasičů ve Světlé nad Sázavou

Za Kraj Vysočina se zúčastnili náměstkyně hejtmana pana Hana Hajnová a radní kraje pan Karel Janoušek. 

Město Světlá nad Sázavou reprezentovali starosta pan František Aubrecht a místostarosta pan Tomáš Rosecký.

Děkujeme hasičům za jejich obětavou a záslužnou práci!