Starostové pro občany

Nemocnice Pelhřimov slavnostně otevřela nový Pavilon péče o rodinu

Slavnostní pásku 17. 8. stříhali hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek, ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák, náměstek pro rozvojové činnosti Nemocnice Pelhřimov Jiří Běhounek, pan Dieter Morszeck, za společnost Obermayer Helika Josef Kříž a za společnost PKS stavby, a.s. pan ředitel Jaroslav Kladiva.

Investice do nového pavilonu dosáhla částky 591 milionů korun bez DPH. Kromě toho byla nemocnice podpořena darem ve výši 2 milionů EUR od Nadace Dieter Morszeck Stiftung, tento příspěvek byl výhradně určen na stavbu dětského oddělení. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 50 milionů korun. Kraj Vysočina poskytl dalších 110 miliónů korun na pořízení moderní zdravotnické techniky a vybavení pavilonu. Do nového pavilonu se přestěhují provozy dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Zázemí tam rovněž najdou neurologické, urologické a gynekologická ambulance, lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. S ohledem na potřeby společnosti se nový dětský obvod v Pelhřimově bude specializovat na péči o děti do 15 let. Ambulance přijme až 1000 pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře.

Pavilon, který je navržen s důrazem na energetickou účinnost, je opatřen inovativními prvky, jako je zelená střecha, která nejen zlepšuje izolaci a úspory energie, ale také přináší estetickou hodnotu. Venkovní žaluzie, vzduchotechnika a inteligentní osvětlení jsou dalšími aspekty, které podporují efektivní provoz budovy.

V rámci poskytování nejlepší péče nemocnice pořídila plně elektricky polohovatelná lůžka, porodní lůžka a novorozenecká lůžka, která zlepší pohodlí pacientů. Dále bylo opatřeno moderní přístrojové vybavení, včetně monitorů životních funkcí, infuzní techniky a ultrazvuků, které umožní pokročilé diagnostické metody a nové způsoby vyšetřování.

Dodavatelem stavby Pavilonu péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov jsou společnosti PKS a. s. a Metrostav. Nové dominantě areálu nemocnice dali podobu architekti a projektanti společnosti Obermayer Helika.