Starostové pro občany

Kraj Vysočina v letošním roce vloží do novostaveb, oprav a modernizací školských zařízení ze svého rozpočtu 550 miliónů korun

Další peníze v řádech desítek miliónů korun z evropských dotací pomáhají na krajských školských objektech s realizací energetických úspor. Oproti roku 2022 bude Vysočina realizovat akce s cca 18% rozpočtovým navýšením.

V rámci rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 je připraveno zhruba 70 projektů – jde nejen o realizaci konkrétních akcí, ale také o projektovou přípravu dalších, které kraj plánuje uskutečnit v následujících letech.

Jmenujme konkrétní projekty:

–          sportovní hala při VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou;

–          venkovní sportoviště s moderní lezeckou stěnou na Gymnáziu a Obchodní akademii v Pelhřimově;

–          kompletní oprava tělocvičny v Gymnáziu v Humpolci;

–          oprava tělocvičny na Obchodní akademii Jihlava;

–          opravy dvora a rekonstrukce vybraných učeben pro Gymnázium Havlíčkův Brod;

–          opravy střech kuchyně a internátu stření školy v Ledči nad Sázavou;

–          rekonstrukce objektu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

V příštím roce budou dokončeny tyto projekty:

–          novostavbě dílen pro SPŠ a SOU Pelhřimov a přestavba dílen pro stejnou školu na detašovaném pracovišti v Kamenici nad Lipou, včetně energetických úsporných opatření;

–          rekonstrukce domova mládeže na SUPŠ Jihlava – Helenín;

–          rekonstrukce domova mládeže SOŠ a SOU Třešť;

–          nová supermoderní dílenská hala na jihlavské Polenské ulici pro praxi dílenských a řemeslných oborů;

–          opravy domova mládeže Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích;

–          opravy zámku v Budkově, který Kraj Vysočina využívá jako dětský domov.

Kraj Vysočina v současné době záměrově a projektově připravuje například pět velkých projektů, na které může v následujících letech vyčerpat až 100 miliónů korun z evropských dotací. V případě Gymnázia Nové Město na Moravě už je o úspěšném získání dotace rozhodnuto a v řádu týdnů bude kraj vypisovat veřejnou zakázku na dodavatele vestavby badatelské půdy. Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč čeká na stavbu gastrostudia a pro Gymnázium Žďár nad Sázavou právě projektujeme přírodovědecké víceúčelové centrum. Další projekty připravené ke spolufinancování z EU jsou přístavba a vestav a odborných učeben pro SUŠ stavební Havlíčkův Brod a přístavba dílny pro instalaci CNC pro Gymnázium SOŠ Ledeč nad Sázavou. Celková evropská dotace na vyjmenované akce by mohla dosáhnout 100 milionů korun.