Starostové pro občany

V neděli 18. 6. 2023 se konaly oslavy 130. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Dlouhé na Žďársku

V této krásné obci, která uspěla i ve Vesnici Kraje Vysočina 2023 a získala bílou stuhu za činnost mládeže, proběhla slavnost k významnému výročí za účasti hasičů z okolních obcí.

Za Kraj Vysočina se zúčastnili náměstek hejtmana pan Miroslav Houška a radní kraje pan Karel Janoušek.

Srdečné poděkování za pozvání a skvělou organizaci patří starostce obce paní Jaroslavě Hlavaté a místostarostce obce paní Pavlíně Tulisové.