Starostové pro občany

V královském městě Jemnice se konaly tradiční historické slavnosti Barchan. Jedná se o jednu z nejstarších tradic v Čechách a na Moravě

V královském městě Jemnice se v termínu 16. – 19. 6. konaly tradiční historické slavnosti Barchan. Jedná se o jednu z nejstarších tradic v Čechách a na Moravě

Stará pověst vypráví, že v roce 1312 se vydal král Jan Lucemburský s velkým vojskem na Moravu proti loupeživým rytířům, kteří sužovali celý kraj. Svoji mladou choť Elišku Přemyslovnu svěřil do péče měšťanům v dobře opevněné Jemnici.  Král ani v boji nezapomínal na svou novomanželku. Postupně vyslal čtyři posly s pergameny, kde popsal, že vojenské tažení probíhá úspěšně. Královna byla velmi chudá, a proto posly odměnila jen tím, co měla. První dostal barchetový náprsník, druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý věnec.

Průběh oslav se v minulosti často měnil. Nikdy se však nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Běh o Barchan je od roku 2014 zapsán na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

I letošním roce byl připraven bohatý kulturní program, který přijeli podpořit také hejtman Kraje Vysočina pan Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pan Karel Janoušek.