Starostové pro občany

Oslavy výročí na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

V pátek 16. června se na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem uskutečnily oslavy 120. výročí zemědělského školství v Bystřici a 70. výročí založení Střední zemědělské školy.

Součástí akce bylo slavnostní vyřazení absolventů, dále výstava drobnochovu zvířat, zemědělské techniky či slavnostní otevření nové učebny zpracování zemědělských produktů. Za Kraj Vysočina se zúčastnilo 5 členů rady kraje.

Přejeme z celého srdce, ať se škole, pedagogům i studentům dobře daří!