Starostové pro občany

12. 6. se v městském kině v Polné uskutečnilo vyhodnocení 21. ročníku odborné soutěže Stavba Vysočiny

Mezi 22 přihlášenými projekty figurovalo hned 8 projektů financovaných Krajem Vysočina.

Titul Stavba Vysočiny 2022 hrdě ponese mimo jiné most na II/602 Dvorce a oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen. Cenu hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka obdržela přestavba Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum.

Gratulujeme všem oceněným!

TITUL Stavba roku Kraje Vysočina 2022

§  Bytový dům pro seniory ve Velkém Meziříčí za kultivovanou přestavbu budovy internátu na malometrážní byty s venkovní relaxační zónou.

§  Stará škola na náměstí v Třešti za povýšení významu budovy jako dominanty příznivě ovlivňující náměstí.

§  Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen  za citlivou záchranu historického objektu a vytvoření kvalitního interiéru.

§  Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci za přenesení původní atmosféry pivovaru do moderní podoby vycizelovaných interiérů.

§  Most ev. č. 602-044 na II/602 Dvorce za náročnou rekonstrukci složitého mostního objektu v komplikovaném terénu.

Cena veřejnosti Stavba roku Kraje Vysočina 2022

§  Rekonstrukce Staré školy na náměstí v Třešti

Čestné uznání udělená v rámci Stavby roku Kraje Vysočina 2022

§  Obchvat II/128 Lukavce za technické řešení, které umožnilo odklonění těžké nákladní dopravy z intravilánu.

§  Domovu pro seniory se zvláštním režimem v Kamenici nad Lipou za přestavbu budovy bývalého soudu s novou přístavbou na komplex péče o seniory.

§  Stavební úpravy ZŠ Dolní Město za vytvoření přívětivé atmosféry školy.

§  Přístavba a rekonstrukci operačních sálů Nemocnice Třebíč za důstojné zakončení celkové rekonstrukce komplexu nemocnice výraznou vstupní budovou.

§  Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť za sepjetí a kompaktnost jednotlivých částí zámku a jejich interiérů.

§  Výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov za jednoduchou, účelnou, čitelnou architekturu včetně jejího interiéru.

Cenou hejtmana Kraje Vysočina

§  Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Cena ČKAIT)

§  Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví (Cena SPS)

§  Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra  

Cena MPO

§  Logistické centrum LOG Point 112 v Jihlavě.