Starostové pro občany

Setkání starostů okolních obcí v Haberské kavárně

Ve středu 17. 5. se v Habrech v Kavárně na cestě uskutečnilo pracovní setkání a jednání starostů okolních obcí.

Kraj Vysočina zde byl zastoupen panem radním Karlem Janouškem a panem zastupitelem Petrem Bártou.

Témata k jednání byla spolupráce Kraje Vysočina s malými obcemi, a aktuální problémy, které starosty trápí. Vzájemné sdílení zkušeností a podpora Kraje Vysočina je pro malé obce důležitá.

Všem starostkám a starostům děkujeme za jejich záslužnou a náročnou práci!