Starostové pro občany

Setkání majitelů a správců hradů a zámků v Kraji Vysočina

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se uskutečnilo tradiční setkání majitelů a správců hradů a zámků v Kraji Vysočina, tentokrát v prostorách zámku Úsobí.

Setkání se konalo pod záštitou a za účasti pana Romana Fabeše, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a pana Jaromíra Poláka, majitele zámku. Za radu kraje se dále účastnil radní pro oblast majetku pan Karel Janoušek a ředitelka příspěvkové organizace Vysočina Tourism paní Olga Königová.

Setkání mělo podtitul „Filmový průmysl jako příležitost pro cestovní ruch“ a pozvání přijal předseda Asociace producentů v audiovizi (APA) a filmový producent pan Vratislav Šlajer společně s kolegyní paní Vlaďkou Poláčkovou.