Starostové pro občany

Zasedání Rady Kraje Vysočina a Rady města Žďár nad Sázavou

V úterý 4. 4. 2023 proběhlo pracovní setkání a společné zasedání Rady Kraje Vysočina a Rady města Žďár nad Sázavou. 

Zástupci obou stran prodiskutovali aktuální problémy a témata, dále vize a rozvojové záměry města.Společně si pak prohlédli novou sportovní halu ve Žďáru nad Sázavou, kterou staví Kraj Vysočina za spoluúčasti města. Bude sloužit jak studentům Gymnázia a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, tak místním sportovním klubům. Předání stavby se plánuje k 19. 5. 2023.

Děkujeme zástupcům města za skvělou spolupráci, které si vážíme!