Starostové pro občany

Shromáždění představitelů Sdružení dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov

V sobotu 11. 3. 2023 se v Kejžlici konalo Shromáždění představitelů Sdružení dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov.

Kraj Vysočina zde zastupovali pánové Miroslav Houška a Karel Janoušek.

Kraj Vysočina podporuje dobrovolné hasiče, uvědomuje si jejich důležitou a nezastupitelnou roli v systému fungování IZS, bezpečnosti a krizových situací, ale i v dění a společenském životě měst a obcí Vysočiny. Samozřejmě nezapomíná i na podporu profesionálních hasičů.

Všem hasičům patří srdečné a upřímné poděkování za jejich činnost, aktivitu a nasazení!