Starostové pro občany

Shromáždění představitelů Sdružení dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod v Habrech

V sobotu 25. 3. 2023 se v Sokolovně v obci Habry konalo Shromáždění představitelů Sdružení dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod.

Kraj Vysočina zde zastupoval radní kraje pan Karel Janoušek. Účastnit přijali rovněž pan senátor Jan Tecl, starosta města Havlíčkův Brod pan Zbyněk Stejskal, a ředitelka Centra hasičského hnutí v Přibyslavi a zastupitelka Kraje Vysočina paní Jana Fialová.

Kraj Vysočina podporuje dobrovolné hasiče, uvědomuje si jejich důležitou a nezastupitelnou roli v systému fungování IZS, bezpečnosti a krizových situací, ale i v dění a společenském životě měst a obcí Vysočiny. Samozřejmě nezapomíná i na podporu profesionálních hasičů.

Všem hasičům patří srdečné a upřímné poděkování za jejich činnost, aktivitu a nasazení!