Starostové pro občany

Rada kraje a vedení krajského úřadu pravidelně komunikují s obcemi

V pondělí 6. 3. se uskutečnilo v sídle Kraje Vysočina setkání členů rady a vedení úřadu se starosty obcí II. a III. stupně.

Na programu a v rámci pracovní diskuse se hovořilo o podpoře obcí a venkova na rok 2023, připravovaných programech ve Fondu Vysočiny, stipendijních programech a náborových příspěvcích pro lékaře, kterých je v současné době na obcích akutní nedostatek, rozpočtu kraje a připravovaných investičních akcích na rok 2023, rozvoji a financování sociálních služeb, dotacích v oblasti zemědělství a životního prostředí a změnách ve školském rejstříku.

Všem starostkám a starostům patří velké poděkování za jejich práci.