Starostové pro občany

Kraj Vysočina podporuje dobrovolné hasiče

Kraj Vysočina podporuje dobrovolné hasiče, uvědomuje si jejich důležitou a nezastupitelnou roli v systému fungování IZS, bezpečnosti a krizových situací, ale i v dění a společenském životě měst a obcí Vysočiny.

V roce 2022 Kraj Vysočina sdružení dobrovolných hasičů podpořil celkem ve výši 18 185 273 Kč, a to dotacemi na dopravní auta (8 700 000 Kč), dotacemi na požární zbrojnice (2 005 273 Kč), dotacemi na CAS (1 500 000 Kč), programem ve Fondu Vysočiny na Akceschopnost (čerpáno 3 780 000 Kč) a dotacemi SDH ČMS ve výši 2 200 000 Kč.

V podpoře bude Kraj Vysočina jednoznačně pokračovat i nadále.

Samozřejmě nezapomíná i na profesionální hasiče, a to v loňském roce částkou ve výši  6 0000 000 Kč.

Nyní vedení kraje odsouhlasilo podporu projektové dokumentace nové hasičské stanice v Jemnici ve výši 1 milion Kč.

Všem hasičům patří srdečné a upřímné poděkování za jejich činnost, aktivitu a nasazení!