Starostové pro občany

Kraj Vysočina investuje nejvíc ve své historii

Kraj Vysočina trvale vynakládá velké finanční prostředky na péči a rozvoj svého nemovitého majetku.

V roce 2022 byly výdaje na investiční a neinvestiční výstavbu v oblasti pozemního stavitelství ve výši 1 627 mil. Kč z vlastních zdrojů a další, řádově stovky milionů Kč, byly využity z vnějších zdrojů, zejména z fondů EU.

V posledních dvou letech kraj investoval do svých budov nejvíc ve své dosavadní historii. Dříve byly stavební akce plánovány ve stamiliónech, v některých letech však skutečnost realizace dosáhla jen 50 %. Velmi jasně to ukazuje následující graf.

K dosažení vysněného cíle musíme mít dostatečnou kapacitu, personální obsazení, kvalitní projektovou přípravu a velice důležitá je kapacita pro samotnou výstavbu a odborná kontrola během celé stavby.

Pro rok 2023 odbor majetkový společně s ekonomickým připravil rozpočet ve výši 1 200 mil. Kč. Celkové vynaložené investice se sice o něco málo sníží, ale budeme vědět, že naplánované akce ve 100% dokončíme. Peníze, které byly v minulosti vázány na stavby a nebyly koncem roku proinvestovány (jednalo se i o půl miliardy) můžeme v letošním roce použít pro důležitější věci a investovat do nemocnic, do škol, zkvalitnit péči a pomoc seniorům, rodinám, handicapovaným spoluobčanům, a všem potřebným. 

Mgr. Karel Janoušek, radní pro oblast majetku