Starostové pro občany

Program na podporu maloobchodních prodejen potravin na venkově

Kraj Vysočina znovu vyhlásil v rámci Fondu Vysočiny PROGRAM NA PODPORU MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN POTRAVIN NA VENKOVĚ. 

V rámci tohoto programu je možné čerpat úhradu části provozních výdajů maloobchodních prodejen potravin smíšeného zboží na venkově v obcích od 501 do 1000 obyvatel, případně v obcích od 1001 do 3000 obyvatel za předpokladu, že je maloobchodní prodejna umístěna v místní části a je zde jedinou maloobchodní prodejnou.

Datum zahájení sběru žádostí je 31. 10. 2022.

Datum ukončení sběru žádostí je 4. 11. 2022.

Více k programu na:

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02746?kat=999&s=aktivni