Starostové pro občany

Venkovské služby 2022

Program VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 Podávání žádostí: od 19. 4. 2022 8:00 h do 29. 4. 2022.Alokace: 7 000 000 Kč

Příjemci: obce do 500 obyvatelUznatelné náklady: provozní náklady vzniklé provozováním vybraných služeb na území obce – prodejny potravin případně prodejny smíšeného zboží, pojízdné prodejny potravin nebo smíšeného zboží, pošty nebo pobočky pošty PARTNER, obecní knihovny, objekty a budovy provozované jako atraktivita cestovního ruchu a prostory pro poskytování primární zdravotní péče. Maximální dotace: 50 000 Kč. Minimální spolupodíl obce: 30 % z celkových nákladů projektu. Výběr projektů k podpoře: dle data a času podání.Podpořeno: 151 projektů za 6 634 654 Kč (přijato 152 žádostí, 1 projekt vyřazen za pozdní podání)Nižší počet žádostí oproti 2021 ovlivněn zánikem některých prodejen či přerušením činnosti obchodu (obec nemůže najít provozovatele).Program VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021 Podmínky stejné jako v roce 2022.Podpořeno: 157 projektů za 6 852 394 KčMapka rozložení žádostí a zájem o typ služby (2022)Rozdělení projektů dle typu služby:Kamenná prodejna potravin případně prodejna smíšeného zboží – 138Pojízdná prodejna potravin nebo smíšeného zboží – 2Pobočka Pošty nebo pobočka Pošty PARTNER – 9Obecní knihovna – 7Prostor, kde je poskytována primární zdravotní péče – 0Objekt nebo budova, které jsou provozovány jako atraktivita cestovního ruchu (muzeum, galerie, rozhledna apod.) – 2Několik případů s kombinací až tří služeb.