Starostové pro občany

Informační systém pro obce

Informační servis pro obce

Kraj Vysočina připravil na svých webových stránkách speciální sekci s informačním servisem pro obce.

Na jednom místě teď najdou starostky a starostové obcí důležité informace, které by jim měly pomoci například v oblasti dotací, účetnictví a výkaznictví, konkurzních řízení v mateřských i základních školách, ale najdou zde například také postup při podávání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů. „Naším cílem je pomoci voleným zástupcům zejména malých obcí s jejich rozsáhlou agendou. Informační servis pro obce by pro ně měl být takovým rozcestníkem s připomenutím důležitých termínů, včetně kontaktů na zaměstnance krajského úřadu, kteří jim v dané oblasti mohou pomoci. Jsme připraveni webovou stránku průběžně upravovat podle konkrétních požadavků a zpětné vazby od starostek a starostů z našeho regionu,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek (ODS+STO). Rychlými odkazy jsou na webu pro obce přístupné třeba nový Portál územního plánování Kraje Vysočina, informace ke kotlíkovým dotacím nebo novinky v očkování proti nemoci COVID-19 v Kraji Vysočina. Informační servis pro obce je dostupný pod odkazem www.kr-vysocina.cz/proobce