Starostové pro občany

Programové prohlášení rady kraje 2020 – 2024

Rada Kraje Vysočina schválila 23.2.2021 své Programové prohlášení pro období 2020–2024.

Dokument, o který se bude v dalších letech krajská devítičlenná rada opírat, je tvořen třemi pilíři zohledňující kvalitu života obyvatel, udržitelný rozvoj a prosperitu regionu. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka je programové prohlášení průnikem programových priorit jednotlivých politických stran a je připraveno se znalostí strategických dokumentů Kraje Vysočina.