Starostové pro občany

Petr Bárta – starosta Vepříkova a 1. místopředseda STO

Petr Bárta je starosta jedné z nejúspěšnějších vysočinských obcí, kterou je Obec Vepříkov Jako kandidát za ODS a STO v krajských volbách je garantem programové priority – Rozvoj obcí a života v nich. Dostupnost služeb a informačních sítí. Položili jsme mu 2 otázky:

1) Co bude podle vás nutné, ve vámi garantované oblasti, na Vysočině co nejdříve změnit?Snažit se zastavit odchod mladých lidí a rodin do měst. Dovést do obcí vysokorychlostní internet, připravovat místa pro novou výstavbu, udržet na vesnicích stávající obchody a hospody a zajistit občanům dostupnou veřejnou dopravu, aby se děti bez problémů dostaly do škol a starší generace neměla problém navštívit lékaře.2) Pokud byste byl zvolen, jaký styl práce a přístup od vás mohou občané očekávat a čeho se chcete rozhodně vyvarovat?Mohou ode mne očekávat pracovitost, zapálení pro věc. Takový přístup jako mám ke svým občanům na obci. To znamená, že jsem připraven pracovat tak, aby se kraj dále rozvíjel a našim občanům se zde dobře žilo. Určitě bych se chtěl vyvarovat slibům, které potom není možné splnit a tím zklamat naše voliče.