Starostové pro občany

Karel Janoušek, starosta obce Police a předseda STO

Karel Janoušek je starostou Police a předsedou hnutí Starostové pro občany (STO). Jako kandidát za ODS a STO v krajských volbách je garantem programové priority – Zdravý kraj – půda, voda, lesy, vzduch. Položili jsme mu 2 otázky:

1) Co bude podle vás nutné, ve vámi garantované oblasti, na Vysočině co nejdříve změnit?V této životně důležité oblasti – půda, voda, lesy, vzduch, které jsem garantem, se musí okamžitě řešit veškeré lesní území postižené kůrovcem, jeho revitalizace a systém obnovy. Dále pak zadržení vody v krajině a místně změnit hospodaření s půdou.Pokud byste byl zvolen, jaký styl práce a přístup od vás mohou občané očekávat a čeho se chcete rozhodně vyvarovat?Pokud budu zvolen do zastupitelstva kraje, občané mohou očekávat stejný přístup, jaký u mě znají z pozice starosty obce. Za důležité považuji komunikaci s občany, diskusi, okamžité řešení jejich důležitých požadavků, případně vzniklých problémů. Vždy jsem se vyvaroval nereálným slibům pro občany, o kterých předem vím, že bych je nikdy nesplnil.