Starostové pro občany

Proč volit hnutí Starostové pro občany?

Proč volit hnutí Starostové pro občany?

export1

 

•Mnohé jsme již pro naše obce udělali, vy rozhodnete, zda
můžeme udělat něco i pro náš Kraj Vysočina.

•Jako jediná strana máme kandidáty seřazeny na hlasovacím
lístku podle abecedy, pouze Vaše preferenční hlasy rozhodnou
o vítězství kandidáta (můžete zakroužkovat max. 4 kandidáty).

•Naše kandidáty podporuje nejvíce starostů v Kraji Vysočina.

•Nejsme propojeni se žádnou politickou stranou.

•Jsme krajské uskupení starostů, nejsme řízeni centrálně z Prahy.

•Hnutí Starostové pro občany vzešlo z myšlenky, že ti, kteří
vedou dobře své obce, by měli promlouvat i do dění v našem kraji.