Starostové pro občany

Oslovili jsme všechny starosty v kraji

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Oslovuji Vás touto cestou, protože naše hnutí Starostové pro občany vzešlo právě z myšlenky, že ti kteří vedou dobře své obce, by měli promlouvat i do dění v kraji.

 Naše hnutí vzniklo před čtyřmi lety a jako téměř neznámé se zastavilo těsně před branami krajského zastupitelstva (chyběl nám jeden hlas v každé obci). Domnívám se, že po čtyřech letech fungování bez jakýchkoliv státních příspěvků je za námi vidět odvedený kus práce a že jsme dokázali, že do krajského zastupitelstva patříme. V uplynulých letech jsme bez stranického zázemí dokázali nejen promlouvat například do senátních voleb, ale skutečně jsme ovlivnili i mnohé praktické věci, které se týkají všech obcí v kraji. Našim nejvýraznějším úspěchem je zorganizování petice proti registru smluv, díky které dnes menší obce nemusejí nesmyslně zveřejňovat všechny smlouvy na internetu. Velmi se angažujeme v problematice zavírání pošt, nebo zákona o sociálním bydlení. Ani ostatní palčivé otázky nás nenechávají chladnými a dokazujeme, že nejen kraj, ale i drobné lokální hnutí může mít zákonodárnou iniciativu. Volební boj, který máme možnost sledovat z bezprostřední blízkosti, není vždy veden těmi nejčistšími způsoby a tak nejen, že nemáme nárok vystoupit v televizní debatě, nebo že nemáme prostředky na bilboardy na autobusech, na kterých můžeme vidět i politiky, kteří naši hromadnou dopravu pohřbívají, ale plakáty, které jsme si za své peníze pořídili a které rozvěšujeme ve svém volném čase, jsou nám následně přelepovány. Prosíme Vás proto, abyste v případě, že se domníváte, že naše hnutí Starostové pro občany má mít své místo v krajském zastupitelstvu, vylepili náš plakát na vaši veřejné plakátovací ploše. Pro vstup našeho hnutí, které si klade za cíl především rozvoj a ochranu malých obcí, do zastupitelstva kraje, stačí dvanáct hlasů v každé obci.S pozdravem Ladislav Stalmach, místopředseda hnutí STO

STO - č.29