Starostové pro občany

Transparency International – monitoring volební kampaně STO

Kritéria dobré praxe – krajské organizace v krajských volbách 2016

Soubor osmi kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před krajskými volbami:

1)    Plánované náklady na kampaň

– Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? – 180 000 Kč

– Zveřejnili jste někde náklady na kampaň? – náklady jsou zveřejněny na webových stránkách hnutí – www.starostoveproobcany.cz

– Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)? – www.starostoveproobcany.cz

2)    Zřízení transparentního účtu

– Má místní sdružení vaší politické strany/hnutí transparentní účet? Případně má ho vaše strana/hnutí zřízený na centrální úrovni? – naše hnutí má jeden účet, kde jsou jen příspěvky od členů, drobné sponzorské dary a výdaje na předvolební kampaň

– Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány? – všechny položky účtu jsou vždy popsány

– Kde je účet dohledatelný? – účet není v současné době veřejný, přístup a právo užívat mohou společně předseda a 1. místopředseda

3)    Transparentní spolupráce v rámci strany

– Jakou částkou přispívá na vaši krajskou kampaň centrála politické strany/hnutí? – nemáme centrálu hnutí, máme jen krajskou působnost – Kraj Vysočina

– Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (např. zajištění jednotného vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc apod.)? – nemáme žádnou centrálu, tudíž ani podporu

4)    Dary a další zdroje financování kampaně

– Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů a informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? – vlastní zdroje, příspěvky členů pokrývají asi 85% volební kampaně, informace o drobných dárcích budou zveřejněny ve výroční zprávě, v případě potřeby informace u předsedy hnutí

– Kde jsou tyto informace uvedeny (odkaz)? – nejsou v současné době nikde uvedeny

5)    Transparentní výdaje na kampaň

– Zveřejňujete (např. procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem apod.)? – nezveřejňujeme aktuální strukturu všech výdajů na kampaň, jen po volbách jako celek

– Kde jsou tyto informace dostupné? – v současné době nejsou

6)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

– Kdo je hlavním koordinátorem vaší volební kampaně? – předseda a místopředsedové hnutí (celkem 6)

– Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani, včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani? – volební tým je složený ze všech 50 kandidátů a ostatních příznivců našeho hnutí

– Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se kterou? – nemáme spolupráci na volební kampani s žádnou agenturou

– Kde jsou tyto informace dohledatelné? – nejsou

7)    Přehledné předvolební akce

Zveřejňujete průběžně na svém webu/sociálních sítích seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, slosování o ceny, kulturní akce apod.)? – nezveřejňujeme, nepořádáme žádná setkání s voliči, debaty, kulturní akce

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani

– Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály (jiné).

www.starostoveproobcany.cz

https://www.facebook.com/starostoveproobcany/?ref=aymt_homepage_panel