Starostové pro občany

Volební program STO

 

Podporujeme města, městyse, obce a jejich občany!

Náš program není složitý. A proč by to také mělo být naopak.

Náš program je postavený pouze na těch bodech, na kterých se všichni naši starostové a starostky shodnou. Chceme podporovat města, městyse, obce a hlavně jejich občany. Starostové nejlépe znají problémy všech obyvatel. Nechceme však prostřednictvím internetu předkládat návštěvníkům našich stránek plané sliby. Raději o problémech s veřejností diskutujeme. Jsme starostové měst, městysů a obcí se spoustou zkušeností z vedení těchto samospráv. Tyto chceme přenést i do vyšších pater naší politické scény. Jsme proti korupci. Boj proti ní však nesmí zašlapat do země především ty menší samosprávy.

Hlavní body našeho programu:

ANO

 • bezpečnosti a ochraně všech spoluobčanů
 • rodině s dětmi jako základu státu, tedy i základu našeho kraje
 • podpoře a pomoci seniorům a hendikepovaným spoluobčanům
 • navázání na tradici našeho školství, podpoře učňovského školství a zaměření se znovu   hlavně na výuku a  praktické a logické dovednosti žáků
 • vytváření dobrých podmínek pro tvorbu nových pracovních míst a udržení stávajících
 • podpoře drobného podnikání a komplexní obslužnosti našich občanů
 • aktivnímu zapojování veřejnosti do rozvoje měst, městysů a obcí
 • spravedlivému rozdělení daní obcím
 • rozvoji malých a středních samospráv
 • živému a zdravému venkovu
 • podpoře sportu a kultury v kraji
 • sloučení a společnému prosazování zájmů cestovního ruchu a turistiky v kraji
 • rozumným a srozumitelným dotačním programům pro obce, neziskovky a podnikatele

NE

 • lichvě a nevhodným exekutorským praktikám
 • podomnímu prodeji a šmejdům 
 • násilné a direktivní inkluzi a slučování středních škol včetně základních
 • zavírání ordinací lékařů a stomatologů
 • násilnému slučování obcí
 • dalšímu nárůstu administrativy dopadající na obce
 • rušení pošt, katastrálních a dalších úřadů na menších městech a obcích
 • hazardu a obchodu se sociálním bydlením
 • drancování přírody a přírodních zdrojů
 • vylidňování venkova
 • nevhodnému využívání zemědělské půdy
 • plánované těžbě uranu v lokalitě Brzkov na Přibyslavsku