Starostové pro občany

Setkání starostek a starostů okresu Havlíčkův Brod 18.2.2016

Hnutí Starostové pro občany (STO) pořádalo setkání starostek a starostů okresu Havlíčkův Brod 18.2.2016 v Radostíně. Na programu setkání byly hlavně věci a otázky – Co nejvíce pálí současné starosty?

V úvodu byli starostové seznámeni s novelou zákona o pozemních komunikacích, s projektem SMS – Rok na vsi, dále bylo představeno politické hnutí Starostové pro občany a jejich činnost za poslední 4 roky. Nejvíce se diskutovalo ohledně rušení pošt, existence a finanční podpory prodejen a obchodů na venkově, zdravotnictví a rychlá záchranná služba, školství – inkluze žáků základních škol a střední školství. V neposlední řadě vztah a činnost kraje a pověřených obcí ORP k obcím a další témata.